Bibliography on Art. 67 CISG

Johan Erauw, 'CISG Articles 66-70: The Risk of Loss and Passing It', 25 Journal of Law & Commerce (J.L. & Com.) (2005), 203–217 [– in English]  
Manuel Gustin, 'Passing of Risk and Impossibility of Performance under the CISG', Revue de Droit des Affaires Internationales/International Business Law Journal (RDAI/IBLJ) (2001), 379–400 [– in English]
Michał Kacprzyk, 'Przejście ryzyka w umowach międzynarodowej sprzedaży towarów: różnice interpretacyjne art. 67 CISG oraz ich wpływ na przejście ryzyka przypadkowej utraty bądź zniszczenia towaru', 14 Problemy Prawa Prywatnego Miedzynarodowego (PPPM) (2014), 91–110 [– in Polish]  
Jan Ramberg, 'To what extent do INCOTERMS 2000 vary articles 67(2), 68 and 69?', 25 Journal of Law & Commerce (J.L. & Com.) (2005), 219–222 [– in English]